1psikolojik danışma - neler yapıyoruz sayfasına

Düzenli psikolojik gözlemler

Çocuk gelişimi ile ilgili aileye yönelik rehberlik görüşmeleri

Çocuk gelişimi konulu seminerler

Düzenli olarak uygulanan Denver Gelişimsel Tarama Testi

Dikkat çalışmaları

Görsel algılama çalışmaları

Aylık rehber yazılar

Düzenli aralıklarla resim yorumlama

UYGULANAN TESTLER

  • Denver Gelişimsel Tarama Testi
  • Metropolitan okul olgunlaşma ölçeği
  • Frostig görsel algılama testi
  • Louisa Duss Psikanalitik hikayeler testi
  • CAT çocuklar için algılama testi
  • Bir insan çiz testi
  • Peabody resim kelime testi
  • Çocuk belirti tarama envanteri