İNGİLİZCE

Amacımız:

1branş dersleri sayfasında ingilizce yazısının yanınaÇocuklarımızı yabancı bir dille tanıştırmak.

İngilizce öğrenme alt yapısını oluşturmak,

Zihninde İngilizce ile ilgili yeni pencereler açmak

Dili İngilizce kelime telaffuzlarına yatkın hale getirmek

Dil gelişiminin hızlı olduğu bu dönemi, yabancı dil öğrenmek için iyi değerlendirmelerini sağlamak

Eğitimimiz oyun ve şarkı temelli verilmekte, yoğun görsel materyaller ile desteklenmektedir.

Dramanın aktif olarak kullanıldığı dersimizde 2 yaştan itibaren bu eğitimi alan çocuklarımız anasınıfı eğitimi sonunda belli kalıpları kullanabilme ve cümle kurabilme becerilerine sahip olmaktadırlar.


MÜZİK (ORFF)

Amacımız:

branş dersleri sayfasında müzik yazısının yanınaÇocukta zaten var olan ritim duygusunu açığa çıkarmak ve geliştirmek

Aynı zamanda zihinsel gelişimlerine orff yaklaşımı ile destek vermek

Eğitimin temel yapısı ritim çalışmalarından oluşmaktadır.

  • Çocukta ritme uygun dans edebilme
  • Hızlanan ve yavaşlayan ritme ayak uydurabilme
  • Çalan bir müziğe ritim aletleri ile eşlik edebilme

temel hedeflerimizdendir.

 

 

JİMNASTİK

Amacımız:

branş dersleri sayfasında jimnastik yazısının yanınaÇocuğun kinestetik zekasının gelişimine destek olmak.

Vücudunu daha aktif kullanmasını sağlamak.

Çoklu zeka kuramına göre 7 tür zeka çeşidi vardır ve bunlardan bir tanesi kinestetik zekadır.

Kinestetik zeka nedir?

Vücudu kullanabilme ve kendini, vücudunu kullanarak ifade edebilmek becerisidir.

Kinestetik zeka düzeyi yüksek olan kişiler iletişim esnasında vücut dilini, jest ve mimiklerini daha iyi kullandıkları için iletişim konusunda başarılı kişilerdir.

 

GÜZEL SANATLAR

Amacımız:

1branş dersleri sayfasında güzel sanatlar yazısının yanınaÇocuklarımızın sanat ile daha yakından temas etmesini sağlamak

Kendilerine özgü tasarımlar üretmesini sağlayarak kendini gerçekleştirmesine destek olmak

El becerilerinin gelişmesini sağlamak

Sanatın farklı alanları ile tanışmalarını sağlamak. Böylelikle kendilerini bu yönler ile de keşfetmelerini sağlamak.

Üretme içgüdüsünün yoğun olduğu bu dönemde çocuklarımızın daha çok üretmesini sağlamak.